-->

czwartek, 9 maja 2013

Dane z rynku Amerykańskiego w Pigułce (3) - Non Farm Payrolls – Zatrudnienie poza rolnictwem


Non Farm Payrolls – Zatrudnienie poza rolnictwem

Co to jest?

Zatrudnienie poza rolnictwem jest miarą liczby częściowych etatów lub w pełnym wymiarze czasu pracy w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem sektora rolnego.

Dlaczego jest to ważne?

Raport jest kompleksowy, obejmujące ponad 250 regionów w USA i prawie każdy ważny przemysł. Raportowane dane są bardzo aktualne publikowane tylko kilka dni po próbkowaniu rynku. Zatrudnienie poza rolnictwem jest jednym z najczęściej obserwowanym wskaźników w USA i jest uważany za jeden z najlepszych mierników stanu amerykańskiego rynku pracy. Praca jest niezwykle ważna dla gospodarki USA, a zatem Fed może podejmować działania pod wpływem tego raportu. Jeżeli liczba tworzonych miejsc pracy jest wysoka, może to wskazywać na presję inflacyjną (na co Fed może chcieć przeciwdziałać podwyższając stopy procentowe), natomiast spadki w liczbie może wskazywać na spowolnienie, co zwiększa szanse na obniżkę stóp. Jeśli raportowana liczba znacząco odbiega od oczekiwań analityków, może to prowadzić do dużych ilości wahań kursów dolara, jak również w cen obligacji i poziomu indeksów giełdowych. Wydany jest przez: Biuro Pracy i Statystyki w ujęciu miesięcznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz