-->

czwartek, 16 maja 2013

Dane z rynku Amerykańskiego w Pigułce (4) - Industrial Production - Produkcja Przemysłowa

Industrial Production - Produkcja Przemysłowa


Co to jest?

Produkcja przemysłowa jest raportem miesięcznym, który mierzy wielkość produkcji z fabryk, kopalń i obiektów użyteczności publicznej w USA. Ponieważ produkcja przemysłowa jest raportowana ilościowo nie odnosi się bezpośrednio do wartości dolara. Dane nie są zniekształcone przez inflację i dlatego jest uważana za bardzo czysty wskaźnik sektora przemysłowego w USA.

Dlaczego jest to ważne?

Produkcja przemysłowa stanowi nie więcej niż 20% gospodarki USA, ale jest odpowiedzialna za większość zmienności i jest oceniana jako bardzo podatna na wahania stóp procentowych i popytu konsumentów. W związku z tym zauważone trendy w tych danych oferuję wskazówki co do terminowych tendencji PKB. Wysoka lub rosnącego produkcja przemysłowej sugeruje ekspansję gospodarki, która powinna być korzystna dla rynku akcji. Jeśli wzrasta zbyt szybko, co sugeruje, agresywny lub niekontrolowany wzrost w gospodarce, może spowodować presję inflacyjną, co jest złe dla rynku obligacji. Wydawany jest przez Radę Gubernatorów Rezerwy Federalnej w ujęciu miesięcznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz