-->

wtorek, 24 stycznia 2012

VIX – Indeks Strachu (2) – Jak można go wykorzystać w inwestowaniu?


Obserwując wnikliwie zależności pomiędzy VIXem i S&P500 można zauważyć, że VIX z inną siłą reaguje na spadki i na wzrosty amerykańskiego S&P500. Na średnie spadki S&P500 o 9% wzrost indeksu zmienności wynosił przeciętnie 53%, natomiast na wzrosty S&P500 o 7% VIX spadał przeciętnie tylko o 17% (badania przeprowadzone na danych z lat 2006-2009). 

Spadki na giełdach wiążą się z pewną dozą niepewności na rynkach, co sprawia, że inwestorzy wykazują się większą aktywnością przy zawieraniu transakcji. To z kolei implikuje wzrost zmienności. Gdy mamy do czynienia z trendem wzrostowym i inwestorzy są pewni co do kierunku obranego przez rynek zmiennośc zaczyna spadac.
Warto zauważyc, że indeks zmienności (VIX) praktycznie nigdy w historii nie spadł poniżej poziomu 10 pkt. Kolejną własnością wiążącą wspomniane instrumenty jest fakt, że bardzo często dołki na indeksie VIX występują jeden lub dwa dni wcześniej niż szczyty na S&P500.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz